เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

St. Mary’s Springs Academy

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Mary’s Springs Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1909 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 850 คน ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนระดับเ […]