เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Fox Valley Lutheran High School

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Fox Valley Lutheran High School ก่อตั้งเมื่อปี 1953 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 580 คน โดยมีอัตราส่วนนักเ […]

North Cedar Acadamy

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

North Cedar Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 100 คน เนื่องจากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนที่ไม่เยอะมาก มีจุดประ […]

Notre Dame Academy

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Notre Dame Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1990 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 790 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนต่างชาติประมา […]

St. Mary’s Springs Academy

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Mary’s Springs Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1909 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 850 คน ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนระดับเ […]

Wisconsin Lutheran High School

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Wisconsin Lutheran High School หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า WLHS เป็นโรงเรียนมัธยมปลายรัฐบาลที่เก่าแก่แห่งนึงในรัฐ Wisconsin ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1903 เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 […]

Xavier High School

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Xavier High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1959 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 570 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนต่างชาติปร […]