เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Cabrini High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Cabrini High School Cabrini High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียน […]

Catholic Central High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Catholic Central High School ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1906 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 632 คน ซึ่งมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเ […]

Jackson Christian School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Jackson Christian School เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 380 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 13:1 ปัจจุบันมีนัก […]

Michigan Lutheran High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Michigan Lutheran High School ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 100 คน โดยมีนักเรีย […]

Muskegon Catholic Central High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Muskegon Catholic Central School ก่อตั้งเมื่อปี 1953 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ขนาดกลลางที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 480 คน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ท […]

St. Patrick Catholic School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Patrick Catholic School ก่อตั้งเมื่อปี 1906 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 400 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อ […]

West Catholic High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

West Catholic High School ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 518 คน ซึ่งมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูแค่ […]