เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Oregon Episcopal School

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน Oregon Episcopal School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบเอกชน ที่มีทั้งแบบประจำและไปกลับ โดยเปิดรับเด็กหญิงและเด็กชายต่างชาติสำหรับการอยู่Boarding ตั้งแต่ Grade 9-Grade 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 900 […]