เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Lindisfarne College

High Schools in Hastings
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Lindisfarne College เป็นโรงเรียนประจำชายล้วนชั้นนำ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 โรงเรียนขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนนักเรียนโดยประมาณ 500 คน แต่ถือว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีคุ […]