เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Wakatipu High School

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wakatipu High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ 1 ใน 10 โรงเรียน ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการจัดอันดับของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศนิวซีแลนด์ สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี และมีนักเรียนมากกว่า 950 คน เป […]