เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Dunstan High School

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Dunstan High School โรงเรียนรัฐบาลแบบสหศึกษาในเมือง Alexandra โดยเป็นโรงเรียนมัธยมหนึ่งเดียวในแถบ Central Otago ก่อตั้งในปี 1962 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 540 ค […]

Mount Aspiring College

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Mount Aspiring College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 มีนักเรียนประมาณ 840 คน และนักเรียนต่างชาติราว 23 คน และเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในนิวซีแลนด์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดึงดูดนัก […]

Wakatipu High School

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wakatipu High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ 1 ใน 10 โรงเรียน ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการจัดอันดับของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศนิวซีแลนด์ สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี และมีนักเรียนมากกว่า 950 คน เป […]