เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Palmerston North Boys’ High School

High Schools in Palmerston North
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Palmerston North Boys’ High School เปิดรับนักเรียนชายตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9 – 13 โดยปัจจุบันมีเด็กนักเรียนประมาณ 1,800 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 50 คนและเป็นนักเรียนไทยประมาณ 10 […]

Recommend

Palmerston North Girls’ High School

High Schools in Palmerston North
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Palmerston North Girls’ High School ก่อตั้งเมื่อปี 1902 โดยเปิดรับนักเรียนหญิงตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9-13 โดยปัจจุบันมีเด็กนักเรียนประมาณ 1,300 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 30 คน โดยนักเรี […]

Nga Tawa School

High Schools in Palmerston North
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Nga Tawa Diocesan School เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ก่อตั้งขึ้นในปี 1891 ปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นเกรด 9-13 และมีจำนวนนักเรียน 200 คน โดยมีจำนวนนักเรียนต่างชาติประมาณ 40 คนเท่านั้น จึงทำให้สัดส่วนนัก […]