เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Westlake Girls High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Westlake Girls High School ก่อตั้งเมื่อปี 1962 ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 2,200 คน ทางโรงเรี […]