รุ่งอรุณ

คุณแม่นวรัตน์ ง้าวสุวรรณ์

รุ่งอรุณ

Wellington, New Zealand

Kapiti College

แม่ถือเป็นความโชคดีที่ได้ทีมทำงานของ GENT เข้ามาเป็นที่ปรึกษา พี่ๆคอยให้ข้อมูลและคำแนะนำในทุกเรื่องตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่ม ดูแลใกล้ชิดทุกขั้นตอนมาโดยตลอด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +